Всички деца, участвали в конкурса получават е-Грамота от Сдружение „Усмивка“ и Община Бургас.

Всички учители, участвали в конкурса получават е-Сертификат от Сдружение „Усмивка“ и Община Бургас.

Победителите ще бъдат наградени както всяка година в официална церемония на 07. Декември 2018 в Община Бургас и с регионално и национално медийно участие.

Благодарим Ви за усмивките!